T-Mobile podpořil dvě sbírky, na pomoc lidem v nouzi putuje 2 003 500 korun

T-Mobile již po desáté pořádal v předvánočním čase sbírku Pomáhejme příběhům. Ta podporuje blízké zaměstnanců, kteří se nejčastěji vinou tragické události, nemoci nebo úrazu ocitli v těžké životní situaci. Jubilejní ročník vynesl 1 003 500 korun a rozdělí si je mezi sebou 20 příběhů. Polovinu částky darovali samotní pracovníci, druhou přidal T-Mobile. 

Znovu se podařilo vybrat celou částku, o kterou nominované příběhy žádaly. Finance pomohou například mamince samoživitelce s rakovinou, těžce popáleným sourozencům nebo rodině, kde tatínek trpí nevyléčitelnou amyotrofickou laterální sklerózou.  

„Naši zaměstnanci do projektu hlásí své rodinné příslušníky, přátele a známé, kterým chtějí finančně pomoci. Peníze se vybírají prostřednictvím speciální aplikace a T-Mobile všechny dary zdvojnásobuje,“ říká Martin Orgoník, ředitel vnějších vztahů a udržitelnosti T-Mobile, a dodává: „Do letošního jubilejního ročníku jsme vstupovali trochu s obavou, zda naši zaměstnanci ve složité době najdou další chuť a prostředky k pomoci druhým. Pravdou ovšem je, že jsme potřebnou částku vybrali nejrychleji v historii celé sbírky, což nám udělalo velkou radost.“

Zaměstnanecká sbírka nebyla jediným dobročinným počinem na přelomu roku. T-Mobile milionem korun podpořil i největší charitativní sbírkovou akci, Tříkrálovou sbírku, kterou pořádá Charita Česká republika. 

Tříkrálová sbírka je největší dobročinnou sbírkou v ČR a koná se již více než 20 let. Do její organizace a průběhu koledování se zapojuje přes 70 tisíc dobrovolníků. Za celou dobu existence sbírky se vybralo již 1,5 miliardy korun, které pomohly statisícům lidí v nouzi. „Velmi si vážíme letitého partnerství a podpory od společnosti T-Mobile,“ říká Lukáš Curylo, ředitel Charita Česká republika, a dodává: „Letošní dar od společnosti T-Mobile a výtěžek celé Tříkrálové sbírky pomůže zejména seniorům s omezenou soběstačností, lidem s duševním i fyzickým handicapem, chronicky nemocným, lidem bez domova, matkám s dětmi v tísni, lidem v krizových situacích během havárií a živelních pohrom, obětem domácího násilí, uprchlíkům a cizincům v těžké situaci, dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí a všem, kteří si sami pomoci nemohou a pomoc potřebují.“

Do Tříkrálové sbírky je stále možné přispět – zejména v ulicích po celé republice, kde od 1. do 15. ledna lze potkat tisíce koledníků. Zůstává ale i možnost přispět do online kasičky na www.trikralovasbirka.cz nebo zaslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS KOLEDA 30 (60 nebo 90 nebo 190) na číslo 87 777. Finanční dar lze také poukázat na sbírkový účet.