Suché jasany na Žebračce zmizí, ohrožují kolemjdoucí

Havarijní dřeviny, které ohrožují kolemjdoucí na turistické trase v Národní přírodní rezervaci Žebračka v Přerově, postupně zmizí. V první fázi dělníci odstraní suché jasany, které jsou dlouhodobým problémem této chráněné oblasti.. Město usiluje také o větší zavodnění Žebračky, které přírodě pomůže.

„Musíme nejprve odklidit nahnuté a jinak poškozené stromy, abychom zajistili bezpečný průchod pro návštěvníky lesa. Rozsah kácení jsme předem projednali s Agenturou ochrany přírody a krajiny, a ta ho odsouhlasila,“ nastínila Svatava Doupalová z přerovského magistrátu, která má na starosti péči o dřeviny.

Práce v této lokalitě již začaly a poškozené dřeviny ze Žebračky zmizí do konce února. Těžit se tu totiž může jen v zimě, aby nedošlo k poškození vzácných rostlin, které v lužním lese rostou.

Dělníci se v Žebračce pohybovali už loni na podzim. Nepracovali na odstraňování poškozených dřevin, ale na lepším zavodnění půdy. I když lesu loňské srážky dopřály dostatek vláhy, v posledních letech výrazně trpěl suchem.

„Pracovníci technických služeb provedli v říjnu výměnu potrubí pod dvěma stezkami a tímto relativně jednoduchým zásahem umožnili opětovné zavodnění jedné větší strouhy, přivádějící potřebnou vodu na levý břeh mlýnského náhonu Strhanec,“ přiblížil náměstek přerovského primátora Petr Kouba (ODS).

Stavební práce přišly na 62 tisíc korun a týkaly se výměny deformovaného a zaneseného potrubí za nové, které teď zajišťuje průtok vody i do oblastí, kam se v poslední době nedostala. Práce jsou jedním z kroků k záchraně charakteru lužního lesa.

„Máme v plánu připravit projekt, který by umožnil přivést vodu v jarních měsících zpět i do vyschlých odstavených říčních ramen na pravém břehu Strhance. Případné úpravy by v žádném případě neměly bránit využívání přírodní rezervace k rekreačním účelům. Naopak - k dalšímu zatraktivnění Žebračky by mohlo pomoci i připravované nové značení cest,“ doplnil přerovský primátor Petr Měřínský (ANO).

Foto ilustrační