Průzkum ukazuje, že polovina lidí bere měsíčně méně než 29 000 Kč čistého

Nejnovější analýza platového portálu Platy.cz podrobně rozebírá, jakou mzdu berou lidé v různých oborech a regionech. Praha se od zbytku republiky liší zejména v úrovni nejvyšších mezd, ve většině krajů má 10 % lidí hrubý měsíční příjem dokonce pod 20 000 Kč.

Medián celkových platů a mezd v České republice byl v roce 2020 36 503 Kč hrubého, jak ukazuje analýza platového portálu Platy.cz, který patří do portfolia společnosti Profesia. To znamená, že polovina lidí bere mzdu nižší než je uvedená hodnota. Až 50 % lidí v naší republice tedy vydělá v čistém jen něco málo přes 29 000 Kč (tedy v případě, že nepobírají přídavky na děti a uplatňují si nezdanitelnou část základu). 

Analýza také ukázala, že desetina lidí v České republice bere hrubý plat nižší než 21 066 Kč. Musejí tedy měsíčně vyjít s čistým příjmem pod 17 900 Kč.

Praha versus regiony

Léta platilo, že platová úroveň v Praze vysoce převyšuje ostatní regiony. V posledních letech ji ale některá další velké aglomerace začínají dohánět – a to navzdory tomu, že v Praze stále zůstávají ústředí mnoha firem i nadnárodní firmy, kde je obecně vyšší platové ohodnocení.

Medián mezd v Praze dosahuje 42 989 Kč. Desetina nejlépe placených zaměstnanců zde vydělává 72 801 Kč, ale 10 % lidí má průměrnou hrubou mzdu 24 809 Kč. Nejvíce, a to 21 % zaměstnanců zde spadá do mzdového pásma mezi 42 a 46 000 Kč, do sousedních mzdových pásem spadá stejných 12 % lidí, takže vydělávají 38 až 42 000 Kč nebo 46 až 50 000 Kč.

Pokud se podíváme na další regiony, hned ve třech z nich se medián základní mzdy pohybuje kolem 35 tisíc korun – 35 213 Kč v Jihomoravském, 35 124 Kč v Plzeňském a 34 807 Kč ve Středočeském kraji.

Na spodním konci pomyslného platového žebříčku jsou dva kraje, kde medián základní hrubé mzdy nedosahuje ani 30 tisíc korun. Jsou to kraje Karlovarský (29 594 Kč) a Olomoucký (29 996 Kč).

Největší rozdíl mezi Prahou a zbytkem republiky je v nejvyšší platové kategorii. Zatímco v Praze vydělávají ti nejlépe placení v průměru přes 70 000 Kč měsíčně, v ostatních krajích desetina nejlépe ohodnocených bere 50 – 60 000 Kč hrubého. Těsně pod hranicí 60 tisíc korun je to v krajích Jihomoravském (59 634 Kč), Plzeňském (59 483 Kč) a Středočeském (58 946 Kč), naopak k 50 tisícům korun se blížíme v krajích Karlovarském (50 117 Kč) a Olomouckém (50 798 Kč).

Pokud porovnáme lidi s nejnižšími výdělky, ve většině krajů vydělává 10 % těch nejhůře placených pod 20 000 Kč hrubého měsíčně. Nad touto hranicí jsou kromě Prahy pouze v krajích Jihomoravském (20 322 Kč), Plzeňském (20 270 Kč) a Středočeském (20 087 Kč). 

Nejlépe a nejhůře placené pozice

Analýza portálu Platy.cz také ukázala, které pozice byly v roce 2020 nejlukrativnější a které placené nejhůře. Ve spodní části žebříčku se celkem očekávaně nacházejí pozice jako vrátný, šička, pracovník bezpečnostní služby, střihač textilu, uklízečka nebo pomocná síla v kuchyni. 

Naopak na vrcholu žebříčku jsou především pozice vrcholových manažerů. Nejlépe vydělávají generální ředitelé s měsíční průměrnou mzdou přesahující 160 000 Kč. Z nemanažerských pozic najdeme mezi nejlépe placenými pozicemi například IT architekty nebo advokáty.

Zdroj: Platy.cz