Nejčastější příklady plýtvání energiemi ve firemním sektoru

Problematika plýtvání energiemi je velmi široká. Vše začíná již při návrhu a projektování staveb, a to obecně bez rozdílu jejich účelu. Volbou vhodného způsobu zásobování primárními energiemi, následně návrhem technického řešení případné výroby a distribuce energií, efektivních regulací a řízení spotřeby. Toto vše zásadně ovlivňuje provozní náklady po celý životní cyklus staveb. Klíčovým faktorem je samozřejmě precizní výpočet energetické náročnosti budovy, zejména v případě vyšší náročnosti na technologickou spotřebu energií.

Při užívání staveb obecně by už dnes mělo být zcela automatické dodržování elementárních zásad chování každého z nás tak, aby nedocházelo ke zbytečnému plýtvání energiemi. To znamená zbytečné přetápění prostor, nevhodný způsob větrání, osvětlení nevyužívaných prostor a podobně.

V současné době je u mnoha objektů možno dosáhnout významných energetických úspor modernizací technologií pro vytápění, chlazení, vzduchotechniku a také osvětlovacích soustav. Nelze opomenout samozřejmě také instalace fotovoltaických systémů. Aplikace nových moderních technologií včetně inteligentních systémů řízení a měření a regulace je klíčem ke snížení energetické náročnosti budov.

V poslední době nacházíme velký potenciál pro optimalizaci nákladů při nákupu elektrické energie, případně tepla z CZT (centrální zásobování teplem) v kancelářských budovách nebo obchodních centrech. Majitelé či správci objektů mají často ve smlouvách s dodavateli sjednány zbytečně vysoké hodnoty rezervovaných kapacit, za které platí vysoké stálé platby, přičemž reálná spotřeba v provozních špičkách je výrazně nižší. Současně lze také aplikací vhodné platformy energetického managementu řídit spotřebu energií tak, aby bylo dosaženo rovnoměrnější spotřeby bez omezení komfortu či provozu technologických a výrobních zařízení.

Odpovídal Jiří Vágner, ředitel SSI Energy.

Více informací na www.ssi.cz .