Spuštěn nový internetový portál komunitního plánování

Město spustilo nový internetový portál komunitního plánování. Webové stránky jsou uceleným pohledem na sociální oblast v Děčíně.

Kromě informací ze samotného procesu komunitního plánování je zde možné nalézt i informace týkající se organizací, které poskytují sociální služby. „Naší snahou bylo umožnit všem, kteří informace pomocí internetu hledají, aby je našli na jednom místě. Je zde možné najít organizaci podle různých vyhledávacích kritérií, můžeme se dozvědět vše, co se děje v procesu komunitního plánování, dále jsou zde všechny akce a aktivity v sociální oblasti. Elektronický přístup ke všem vydaným publikacím je samozřejmostí. Věříme, že rozšíření elektronických informací o sociální oblasti bude přínosné pro občany našeho města i širokou veřejnost,“ popisuje nový portál Dagmar Vávrová, hlavní koordinátorka procesu komunitního plánování.

Portál bude průběžně aktualizován a doplňován novými informacemi, zejména od manažerů koordinačních skupin komunitního plánování. Také jednotlivé organizace pracující v sociální oblasti mají přístup do portálu pro vložení aktuálních údajů. Registr organizací slouží k tomu, aby si kdokoli mohl vyhledat organizaci, podle toho, co hledá nebo co má za informace. „V tuto chvíli jsou na portálu pouze organizace, které poskytují služby v Děčíně. Uvažujeme ale o tom, že by se mohla nabídka rozšířit i o okolní obce,“ doplnila Dagmar Vávrová. Zřízení nového portál město nestálo žádné finanční prostředky.

Portál je možné najít na http://komunitni.mmdecin.cz/ případně se lze na něj dostat přes banner komunitní plánování na webových stránkách města.

www.decin.cz