Den vody v přírodním areálu Bios

Naučně zábavný den čekal na děti, které přišly v pátek 24. března do přírodního areálu Bios v Přerově. Připraveno bylo několik stanovišť s tématikou, která se týkala vody. Ve středu 22. března se slavil Mezinárodní den vody.  

„Dnes zde slavíme Den vody, pozvali jsme různé základní i mateřské školy. Na jednotlivých stanovištích se mohou děti dozvědět například něco o vodních rostlinách nebo živočiších, k tomu mají ještě pohybové aktivity,“ řekla pořadatelka akce Kateřina Chlápková. Děti si mohly vyzkoušet výlov rybníka nebo se dozvědět, jak kladou obojživelníci vajíčka. Na stanovišti s obojživelníky se také mohly podívat na ropuchu, skokana, mloka.

Pro děti ze základních škol byly získané informace doplněním učiva. „V rámci prvouky, kterou probíráme s třeťáky, máme projekt voda zahrnutý do učiva a prolíná se všemi předměty. Stěžejní je samozřejmě prvouka, ale také kreslíme vodu, zpíváme písničky o vodě nebo čteme texty, které obsahují vodní tématiku. Žáky to velice baví, tyto projekty patří k těm nejoblíbenějším, a také se u toho nejvíce naučí,“ prozradila pedagožka ze Základní školy Velká Dlážka Miroslava Hudečková.

U každého stanoviště obdržely děti razítka do kartiček a sladkost. „Akci pořádá Středisko volného času Atlas a Bios již podruhé. Zájem škol je veliký, proto počítáme s pořádáním tohoto programu i v následujících letech,“ uzavřela Kateřina Chlápková.