Děčínský zámek slaví 20. výročí od otevření

V letošním roce uplyne 20 let od okamžiku, kdy zámek definitivně opustila sovětská armáda a jeho brány se poprvé mohly otevřít děčínské veřejnosti. Toto výročí připomene den otevřených dveří o víkendu 30. dubna a 1. května.

Návštěvníci si tak opět budou moci prohlédnout zámek, včetně některých běžně nepřístupných částí, a zhodnotit, co vše se za 20 let změnilo. „Chtěli bychom připravit takové ohlédnutí za tímto obdobím,“ říká ředitelka zámku Iveta Krupičková. „Rádi bychom zrekapitulovali průběh rekonstrukce, připomenuli nejrůznější projekty a plány na využití zámku, představili výsledky archeologických a stavebně historických průzkumů, přiblížili některé restaurátorské postupy a samozřejmě ukázali výsledky dvacetiletého rekonstrukčního úsilí. Do některých částí zámku, zejména prostorů Státního okresního archivu, bude mít veřejnost přístup vůbec poprvé.“

Letošní rok je zároveň obdobím, kdy rekonstrukce zámeckého areálu nabrala velmi významné obrátky. Paralelně vedle sebe probíhá oprava jižního zámeckého křídla a rekonstrukce terasových zahrad na jižní straně. „Je samozřejmé, že tento čilý stavební ruch zasáhne do běžného provozu zámku. Budeme se ovšem snažit, aby návštěvníci pocítili všechna omezení co nejméně.“ Prohlídkové prostory nebudou nijak omezeny, naopak se letos dokonce rozšíří o 2. okruh nazvaný Barokní perly zámku. „V této části jsme spojili architektonicky nejcennější části areálu – konírnu, Růžovou zahradu, spojovací chodbu a kostel Povýšení sv. Kříže – které navíc vznikly ve stejné době a na náklady stejného objednavatele, hraběte Maxmiliána Thuna,“ vysvětluje Krupičková. Tento druhý zámecký okruh začne fungovat od 1. dubna.

Ani letos nebudou ochuzeni milovníci klasické hudby a divadla. Opět je pro ně připravena řada koncertních vystoupení v různých atraktivních prostorech zámeckého areálu. V rámci cyklu Zámecké podvečery s hudbou se v Děčíně představí přední čeští i světoví interpreti. V plánu jsou také divadelní představení pod otevřenou oblohou a další oblíbené a zavedené akce, jako například Historický trh májový či atraktivní noční prohlídky.

Letošní rok se v hudebním světě nese ve znamení výročí úmrtí W. A. Mozarta. Také děčínský zámek se k těmto oslavám připojí. „Je stále ještě poměrně málo známou skutečností, že rodina Thunů měla intenzivní vztah nejen s Fryderykem Chopinem, nýbrž i s Mozartem. Slavný skladatel bohužel nikdy nenavštívil přímo Děčín, ale byl hostem na dalších thunovských sídlech, především v Praze a v Linci. Právě v lineckém paláci Jana Josefa Thuna napsal Mozart svou Lineckou symfonii, kterou poté hraběti věnoval. Proto chystáme na letošní rok několik mozartovských akcí,“ říká Miloš Vavřička ze správy zámku.
I přes hektické tempo rekonstrukce tak bude dominanta města po celý rok zvát obyvatele i návštěvníky Děčína k návštěvě řady zajímavých akcí.

http://www.zamekdecin.cz