Děčín má novou sociální službu

Od 1 .6. 2011 poskytuje Centrum sociálních služeb Děčín, p. o. novou sociální službu Domov se zvláštním režimem. Tato pobytová služba je poskytována osobám, které vyžadují zvláštní péči.

Jedná se zejména o osoby s chronickým duševním onemocněním a různými typy demencí (např. Alzheimerova demence), u nichž jsou tato onemocnění příčinou snížené soběstačnosti. Situace, v níž se takto postižené osoby ocitnou, velmi často vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. A právě tuto pomoc klientům poskytuje odborně připravený personál Domova se zvláštním režimem. Věková hranice pro přijetí je minimálně 65 let, kapacita zařízení je 36 klientů. Služba pro osoby vyžadující zvláštní péči je umístěna v objektu Domova pro seniory v Děčíně II, Kamenická 755/195. Jejím zřízením naplňuje Centrum sociálních služeb Děčín, p. o. cíl vytyčený 2. komunitním plánem sociálních služeb města Děčín 2010 – 2013.

www.decin.cz